Puteți trimite dovada plății amenzii contravenționale însoțită de copia procesului verbal de constatare a contravenției la următoarele adrese de email:

 

 

 

Totodată precizăm că transmiterea de copii dupa documente neconforme cu realitatea atrage raspunderea penală.

Plata amenzii nu trebuie sa depaseasca  termenele legale stabilite prin OUG 2/2001.

Documentul scanat trebuie să fie lizibil și să nu depășească în dimensiune 2 Mb.