Anunţuri de atribuire şi invitaţii de participare

Detalii

Situaţii privind bugetul şi bilanţul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ialomiţa

Detalii

Coeficienţi de criminalitate specifică la nivel de municipiu/oraş/comună pentru judeţul Ialomiţa, în conformitate cu Instrucțiunile M.A.I. nr. 9/2013.

Detalii

Evaluarea activităților IPJ IALOMITA

Detalii

Persoanele responsabile cu protecția datelor cu caracter personal, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița:

Subcomisar de poliție LOGHIN ANDREEA
Telefon: 0758237719 | 0243211212
Email: cabinet@il.politiaromana.ro

Subcomisar de poliție MIHAI VALENTIN
Telefon: 0758237740 | 0243211212
Email: valentin.mihai@il.politiaromana.ro

Detalii

Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: Subcomisar de Poliţie Loghin Andreea

 

Date de contact

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI IALOMIŢA
Bd. Matei Basarab, nr. 13-15, mun. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel:  0243.207.404 int 20106
E-mail: cabinet@il.politiaromana.ro

 

Baza legală

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Detalii

Veniturile salariale nete achitate personalului din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomiţa

Detalii