În vederea completării dosarelor de înscriere la concursul de admitere organizat de Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”, sesiunea 2018, candidații înscriși pe locurile M.A.I. vor transmite dovada achitării taxei de înscriere, scanată, până la data de 27.06.2018, la adresa de e/mail: camelia.mateescu@politiaromana.ro.

Conform regulamentului de admitere al instituției de învățământ, taxa este de 100 Ron și se va achita prin virament bancar la: RO35TREZ70120F330500XXXX, CF 4204267 deschis la trezoreria Sectorului 1, beneficiar UM 0418 București, cu mențiunea Taxă de înscriere licență Nume și Prenume candidat.